loading
projekty

W związku z pandemią koronawirusa, laboratorium zawiesza realizację pozostałych badań (pod kątem predyspozycji, nietolerancji oraz ryzyka chorób) - do odwołania.

Badania na obecność
koronawirusa SARS-CoV-2

Poznaj Geneme

Firma GeneMe koncentruje się na produktach i usługach związanych z analizą polimorfizmów i szeroko pojętymi testami genetycznymi. Obecnie oferuje szeroki zakres badań SNP wpływającymi na funkcjonowanie organizmu, predyspozycje sportowe, nietolerancje pokarmowe i choroby oraz zagrożenia onkologiczne. Celem firmy jest oferowanie produktów i usług do testów genetycznych oraz promowanie użyteczności testów genetycznych pokazujących zastosowanie nauki i zaawansowanych technologii w życiu codziennym.

Firma ma kilka działów, jednak należy wyróżnić dwa: laboratorium usług genetycznych oraz laboratorium badawczo-rozwojowe. Oba laboratoria zatrudniają wybitnych specjalistów w dziedzinie biotechnologii molekularnej i dysponują zaawansowanym sprzętem do analizy genetycznej (termocyklery real-time, sekwenator DNA, bioreaktor). Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w kierunku doskonalenia i poszukiwania nowych innowacyjnych metod w diagnostyce.

Obecnie GeneMe prowadzi zaawansowane i innowacyjne prace nad nowymi globalnymi technologiami amplifikacji kwasów nukleinowych opartych na izotermicznej reakcji amplifikacji w celu wdrożenia tej technologii w diagnostyce mutacji i analizie RNA. To podejście ma na celu wykorzystanie metod diagnostycznych opartych na analizach kwasów nukleinowych oraz szybkości i mobilności metod opartych na wykrywaniu białek lub przeciwciał.

GeneMe oferuje usługi badań genetycznych oraz stale koncentruje badania i rozwój na opracowywaniu nowych metod, produktów i usług.