Home > Projects

Projects

High-Risk HPV Strains

The project ‘An Innovative PCR Test to Rapid Detection of 15 High-Risk HPV Strains’ is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) through the Polish Challenge Fund, with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. The Polish Challenge Fund is a component of the "Polish-UNDP Partnership: Innovative Solutions for the SDGs", a Project financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and implemented by the UNDP Istanbul Regional Hub.

ForenSNP

Development of a system for rapid genotyping of biological samples for forensic purposes - ForenSNP under Measure 4.1.4 of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, co-financed by the European Regional Development Fund; Priority I: Increasing the scientific and research potential; Activity: 4.1.4 Application Projects The aim of the project is to create a genetic test enabling quick and cheap obtaining of a genetic profile useful for forensic purposes.

Total value of the project: 5,205,139.71 PLN
Co-financing value: 4,642,213.24 PLN
Project implementation period: 01.01.2021 - 31.12.2023
The project is carried out in a consortium with IBMM – the leader of the project.

Go to Brand

Promocja na rokujących, perspektywicznych rynkach zagranicznych jako element marketingu eksportowego badań genetycznych marki GENEME w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Celem projektu jest promocja pakietów badań predyspozycji genetycznych marki GeneMe, poprzez udział w międzynarodowych targach na wybranych rynkach perspektywicznych oraz promowanie marki produktowej za pomocą Marki Polskiej Gospodarki.

Total value of the project: 247,911.16 PLN
Co-financing value: 210,724.47 PLN
Project implementation period: 01.01.2021 - 31.12.2022
The project was implemented by GeneMe Sp. z o.o.