Badania COVID-19

ActivMe

ActivMe

Każdy człowiek posiada wrodzone zdolności do wykonywania pewnych czynności. W szkole, jedni są prymusami z matematyki, innym lepiej idzie historia. Tak samo sytuacja wygląda w sporcie, kulo-miotacz prawdopodobnie nie sprawdzi się jako skoczek narciarski. Duża część tych predyspozycji uwarunkowana jest genetycznie, a ich poznanie pozwala na wyznaczenie priorytetów w nauce czy dobór uprawianej dyscypliny sportowej w taki sposób, aby była ona dopasowana do potrzeb i możliwości naszego organizmu.

Dysleksja

Dysleksja rozwojowa to zaburzenie występujące u dzieci, które wykazują trudności w opanowaniu sprawności językowych, pomimo stosowania ogólnie przyjętych metod nauczania, niezależnie od zdolności intelektualnych dziecka. Obecnie statystyki wskazują, że problem dysleksji dotyka 10 - 15% osób na świecie. Prawidłowa diagnostyka dysleksji nie jest łatwa. Jej objawy są mało specyficzne i mogą być mylone z naturalnie występującą u dzieci trudnością w nauce, która dzięki właściwym działaniom może zostać zniwelowana.

Czym się objawia dysleksja i z czego wynika?

W zależności od wieku dziecka pojawiają się lub nasilają różne zaburzenia psychoruchowe wskazujące na możliwość wystąpienia dysleksji. W wieku przedszkolnym są to przede wszystkim trudności w zapinaniu guzików lub sznurowaniu butów, niemożność zapamiętania więcej niż jednego polecenia jednocześnie, opóźnienie rozwoju mowy i wypowiadania się, a także szybsze pojawianie się zmęczenia. Przyczyny dysleksji mogą być różne i najczęściej u dziecka możemy wyróżnić więcej niż jeden czynnik wywołujący to zaburzenie, jednak jednym z najstarszych poglądów na przyczynę dysleksji są uwarunkowania genetyczne. Dziedziczne zmiany prowadzą do zaburzeń kształtowania części mózgu odpowiedzialnej za czytanie — neurony nie mogą się odpowiednio przemieszczać i łączyć.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Badania wskazują, że w rozwoju dysleksji biorą udział dwa geny: KIAA0319 oraz DCDC2. Zmiany, które w nich powstają, są odpowiedzialne za zaburzenia psychoruchowe będące objawami dysleksji. Pierwszy z nich koduje powstawanie białka, którego rolą w organizmie człowieka jest regulacja przemieszczania się komórek nerwowych oraz przyleganie komórek w procesie rozwoju kory mózgowej. Zmiany w genie KIAA0319 skutkują zmianą pierwotnych właściwości białka i mogą powodować zaburzenia rozwoju w zewnętrznej strukturze mózgu, co bezpośrednio przekłada się na jego funkcjonowanie. Drugim genem jest gen DCDC2 kodujący powstawanie białka odgrywającego istotną rolę w migracji neuronów oraz wpływającego na proces przekazywania sygnałów przez komórki nerwowe.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Specjalistyczna pomoc dyslektykom polega na prawidłowo przeprowadzonej terapii psychopedagogicznej, która ma charakter korekcyjno-kompensacyjny. Jej celem jest usprawnienie zaburzonych funkcji (korekcja) oraz wspomaganie tych dobrze rozwijających się (kompensacja). Badanie zaleca się wykonać dzieciom w jak najmłodszym wieku, żeby jego wyniki mogły dać wskazania do dalszego postępowania.

Czy mogę podarować komuś to badanie?'

Wybrane badania możesz przekazać / podarować innej osobie. Wystarczy, że podczas finalizowania zamówienia po podaniu adresu wysyłki wpiszesz nazwy pudełek dla każdego z wybranych produktów. Podając różne nazwy pudełek (np. 1-moje, 2-dla mamy) można stworzyć zestawy badań zarówno dla siebie jak i osób, którym chcemy podarować badanie GeneMe.

Warto także pamiętać, że:

Każde kolejne badanie w obrębie jednej wymazówki (czyli jednego pudełka) otrzymujesz za 50% ceny.
Całe Twoje zamówienie wysyłamy pod jeden podany adres, aby wysłać pudełka w różne miejsca złóż oddzielne zamówienia.

dostępne wkrótce