Badania COVID-19

ActivMe

ActivMe

Każdy człowiek posiada wrodzone zdolności do wykonywania pewnych czynności. W szkole, jedni są prymusami z matematyki, innym lepiej idzie historia. Tak samo sytuacja wygląda w sporcie, kulo-miotacz prawdopodobnie nie sprawdzi się jako skoczek narciarski. Duża część tych predyspozycji uwarunkowana jest genetycznie, a ich poznanie pozwala na wyznaczenie priorytetów w nauce czy dobór uprawianej dyscypliny sportowej w taki sposób, aby była ona dopasowana do potrzeb i możliwości naszego organizmu.

Matematyka

Matematyka jest podstawowym przedmiotem we współczesnym społeczeństwie. Odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach nauki, inżynierii czy ekonomii. Wyjątkowe zdolności matematyczne były często obserwowane wśród geniuszy z wielu dziedzin, nie tylko przedmiotów ścisłych. Zaburzeniem związanym z nauką matematyki jest dyskalkulia charakteryzująca się problemami z przetwarzaniem liczb. Jest to specyficznie zaburzenie rozwojowe zdolności matematycznych, które dotyka 3 - 6% dzieci. Umiejętność matematyczna jest złożoną cechą, która obejmuje rozwój neurologiczny i poznawczy, a także edukację i trening. W ostatnim czasie przypisuje się coraz większą rolę w rozwoju zdolności matematycznych wśród dzieci czynnikom genetycznym.

Co wykazuje badanie?

Statystyki prowadzone wśród dzieci szkół podstawowych wykazały, że ponad połowa sześciolatków wykazuje uzdolnienia matematyczne, a aż 25% jest wybitnie uzdolnionych. W ciągu kolejnych lat ta liczba spada do 8 -12%. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być problemy w diagnostyce i rozpoznaniu u dziecka wybitnych zdolności matematycznych. Jest to trudne do określenia na pierwszy rzut oka, zwłaszcza u dzieci w wieku 5-6 lat. Właściwa diagnostyka wrodzonych predyspozycji dziecka pozwala na ukierunkowanie go w stronę rozwijania własnych zdolności, a tym samym zapobiega bardzo powszechnemu zjawisku ich utraty. Liczne badania psychologiczne podkreślają, że, aby rozwijać własne zdolności należy być ich świadomym, stąd istotna rola testów i obserwacji dzieci pod kątem ich naturalnych uzdolnień i predyspozycji.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Uwarunkowania genetyczne mają swoje odzwierciedlenie w przypadku zdolności matematycznych. Badania wskazują, że gen SPOCK1 ma związek z rozwojem ponadprzeciętnych umiejętności matematycznych. Odpowiada on za powstanie nowych komórek nerwowych i wzrost włókien nerwowych. Naukowcy analizujący wyniki dzieci powiązali konkretne zmiany w genie SPOCK1 ze wzrostem prawdopodobieństwa posiadania przez dziecko ponadprzeciętnych zdolności matematycznych.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Wykonanie badania polecane jest szczególnie dzieciom w najmłodszym wieku, ponieważ może ono dać wskazówki do ukierunkowania dalszej edukacji zgodnie z predyspozycjami.

Czy mogę podarować komuś to badanie?'

Wybrane badania możesz przekazać / podarować innej osobie. Wystarczy, że podczas finalizowania zamówienia po podaniu adresu wysyłki wpiszesz nazwy pudełek dla każdego z wybranych produktów. Podając różne nazwy pudełek (np. 1-moje, 2-dla mamy) można stworzyć zestawy badań zarówno dla siebie jak i osób, którym chcemy podarować badanie GeneMe.

Warto także pamiętać, że:

Każde kolejne badanie w obrębie jednej wymazówki (czyli jednego pudełka) otrzymujesz za 50% ceny.
Całe Twoje zamówienie wysyłamy pod jeden podany adres, aby wysłać pudełka w różne miejsca złóż oddzielne zamówienia.

dostępne wkrótce