Badania COVID-19

CareMe

CareMe

Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem technologicznym znacznie zwiększyła się długość ludzkiego życia. Pojawiło się też więcej zagrożeń spowodowanych przez czynniki środowiskowe, które prowadzą do chorób lub zaburzeń w działaniu ludzkiego organizmu. Nieregularny lub niezdrowy tryb życia jest głównie odpowiedzialny za powstanie chorób sercowo-naczyniowych i chorób przewlekłych.

Wiele ryzyk i podatności jest uwarunkowanych genetycznie i przeprowadzenie odpowiedniego badania pozwala na identyfikację indywidualnych predyspozycji danego organizmu do konkretnego zaburzenia. Dzięki poznaniu wyników takiego badania można odpowiednio zmienić tryb życia i podjąć profilaktykę wspomagającą ochronę przed zachorowaniem.

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest złożoną chorobą, na którą składają się zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Polega na stałym lub okresowym podwyższeniu ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Jej przebieg bardzo często jest utajony i chory może być przez wiele lat nieświadomy swojego stanu. Choroba charakteryzuje się wysoką częstością występowania i rozwojem powikłań.

Jakie są objawy?

Pierwszymi widocznymi objawami nadciśnienia są bóle i zawroty głowy, problemy ze snem, obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, a także potliwość, zaczerwienienie twarzy i uczucie kołatania serca. Nieleczone schorzenie prowadzi do poważnych powikłań, w tym zawału mięśnia sercowego, niewydolności nerek, udaru mózgu czy powstawania tętniaków.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

U genetycznego podłoża rozwoju nadciśnienia tętniczego możemy wyróżnić dwa geny. Pierwszy analizowany w tym kontekście to gen NOS3. Jest odpowiedzialny za powstawanie w organizmie tlenku azotu. Cząsteczki tego gazu biorą udział w takich procesach jak rozkurczanie ścianek naczyń krwionośnych lub obniżanie ciśnienia krwi. Badania naukowe wskazują na to, że zmiana w budowie genu NOS3, przyczynia się do zmniejszenia poziomu tlenku azotu w organizmie, co zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Drugim genem zwiększającym ryzyko powstawania nadciśnienia tętniczego jest gen ACE. Kontroluje on produkcję enzymu konwertazy angiotensynowej, który bierze udział w regulacji ciśnienia krwi oraz równowagi elektrolitycznej. Zmiany w obrębie genu wiążą się ze zmianą poziomu enzymu w organizmie, co zwiększa prawdopodobieństwo wahań ciśnienia tętniczego krwi, rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego oraz może prowadzić do zmiany budowy naczyń krwionośnych i rozwoju miażdżycy.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Wykonanie badania zaleca się wszystkim osobom, które skarżą się na złe samopoczucie lub chcą lepiej zadbać o swoje zdrowie. Wynik pozwala określić, czy istnieje konieczność zmiany trybu życia i konsultacji z lekarzem. Warto pamiętać, że osobom narażonym na nadciśnienie, zaleca się częstsze badania profilaktyczne w celu monitorowania schorzenia.

Czy mogę podarować komuś to badanie?'

Wybrane badania możesz przekazać / podarować innej osobie. Wystarczy, że podczas finalizowania zamówienia po podaniu adresu wysyłki wpiszesz nazwy pudełek dla każdego z wybranych produktów. Podając różne nazwy pudełek (np. 1-moje, 2-dla mamy) można stworzyć zestawy badań zarówno dla siebie jak i osób, którym chcemy podarować badanie GeneMe.

Warto także pamiętać, że:

Każde kolejne badanie w obrębie jednej wymazówki (czyli jednego pudełka) otrzymujesz za 50% ceny.
Całe Twoje zamówienie wysyłamy pod jeden podany adres, aby wysłać pudełka w różne miejsca złóż oddzielne zamówienia.

dostępne wkrótce