O NAS

Geneme Sp. z o.o. to firma zajmująca się wykonywaniem badań genetycznych we własnych laboratoriach dysponujących sprzętem do wszystkich najbardziej popularnych technik biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. Cały proces począwszy od momentu przyjęcia próbki do laboratorium poprzez proces badania, aż do sporządzenia raportu i bankowania DNA wykonywany jest bezpośrednio przez Geneme przy zachowaniu wszelkich normy pracy z materiałami biologicznymi oraz wytyczne dobrej praktyki laboratoryjnej. Dzięki temu mamy kontrolę nad całym procesem badania, a z drugiej strony skutkuje to konkurencyjną ceną za wykonanie usługi.

W przypadku analiz genetycznych stosujemy metodę real-time PCR. Polega ona na powieleniu specyficznych sekwencji DNA (fragmentów badanych genów), a następnie wykorzystując sondy DNA określany jest wariant genetyczny. Metodyka ta umożliwia nam szybką analizę badanej próbki DNA. Każda z sekwencji powielana jest w oddzielnej reakcji, przez co możliwe jest tworzenie dowolnych pakietów badań genetycznych jak i ciągłe poszerzanie oferty.

pobierz przykładowy raport