MED

O firmie Geneme

Geneme Sp. z o.o. to firma zajmująca się wykonywaniem badań genetycznych we własnych laboratoriach dysponujących sprzętem do wszystkich najbardziej popularnych technik biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. Cały proces począwszy od momentu przyjęcia próbki do laboratorium poprzez proces badania, aż do sporządzenia raportu i bankowania DNA wykonywany jest bezpośrednio przez Geneme przy zachowaniu wszelkich normy pracy z materiałami biologicznymi oraz wytyczne dobrej praktyki laboratoryjnej. Dzięki temu mamy kontrolę nad całym procesem badania, a z drugiej strony skutkuje to konkurencyjną ceną za wykonanie usługi.

W przypadku analiz genetycznych stosujemy metodę real-time PCR. Polega ona na powieleniu specyficznych sekwencji DNA (fragmentów badanych genów), a następnie wykorzystując sondy DNA, określany jest wariant genetyczny. Metodyka ta umożliwia nam szybką analizę badanej próbki DNA. Każda z sekwencji powielana jest w oddzielnej reakcji, przez co możliwe jest tworzenie dowolnych pakietów badań genetycznych, jak i ciągłe poszerzanie oferty.

Na czym polega program Geneme-Med?

Jego celem jest zapewnienie polskim pacjentom szerszego dostępu do sukcesów nowoczesnej medycyny, jakimi są badania genetyczne. Obecnie, jeżeli ktoś chce wykonać testy genetyczne, musi zgłosić się do specjalistycznej poradni. Trafiają do nich przede wszystkim osoby, u których istnieje ryzyko zachorowania na nowotwory a genetycy, pomimo szczerych chęci, nie są w stanie przebadać setek tysięcy osób pod kątem ryzyka występowania choroby. Program ma zwrócić uwagę na to, że informacje zawarte w kodzie DNA nie ograniczają się tylko do poważnych chorób, z którymi są kojarzone, ale pozwalają określić czyjeś predyspozycje, czy poinformować, w jaki sposób organizm przetwarza różne substancje.

Drugą ideą projektu jest stworzenie sieci punktów partnerskich tak, by Polacy mieli dostę do badań genetycznych blisko siebie. Dzięki nim odkryją ryzyko chorób, sposób metabolizowania składników odżywczych i witamin czy predyspozycje i obciążenia. Ta cenna wiedza da Im możliwość wprowadzenia ważnych zmian życiu, unikania nietolerowanych produktów żywieniowych czy nawyków, które w połączeniu z obciążeniem genetycznym zwiększają ryzyko zachorowania.

Zarejestruj zestaw

Wpisz kod znajdujący się na odwrocie opakowanie
(np. gm12345678)

zobacz przykładowy raport

Partnerzy