MED

FoodMe

FoodMe

Nietolerancje pokarmowe lub alergie często prowadzą do powstania przewlekłych stanów zapalnych odpowiedzialnych za wiele chorób. Większość komórek odpornościowych ulokowanych jest w przewodzie pokarmowym i spożywanie nietolerowanych pokarmów może wprowadzać je w błąd, a przez to osłabiać układ odpornościowy i zwiększać podatność na poważne zachorowania. Dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłową dietę i wykluczenie lub ograniczenie w niej wszystkich czynników szkodliwych.

Wiele nadwrażliwości pokarmowych jest uwarunkowanych genetycznie i przeprowadzenie odpowiedniego badania pozwala na identyfikację indywidualnych predyspozycji danego organizmu do konkretnego zaburzenia. Dzięki poznaniu wyników takiego badania można odpowiednio zmienić tryb życia i zminimalizować lub całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia objawów.

Nietolerancja fruktozy i alergia na orzeszki ziemne

Nietolerancja fruktozy

Fruktoza to inaczej cukier owocowy przetwarzany przez ludzki organizm. Nietolerancja fruktozy, zwana fruktozemią, to dziedziczne schorzenie polegające na problemach z wchłanianiem fruktozy. Doprowadza ono do ograniczenia ilości lub całkowitego braku enzymu fruktozo-1-fosforanowego odpowiedzialnego za rozkład fruktozy w wątrobie.

Objawy nietolerancji

Fruktozemia towarzyszy człowiekowi przez całe życie, a jej objawy mogą pojawiać się już w wieku niemowlęcym, kiedy do diety wprowadzane są produkty zawierające fruktozę lub sacharozę. Do najczęstszych objawów zalicza się ciężką hipoglikemię czyli niedocukrzenie, które przejawia się apatią, sennością, częstymi drgawkami i omdleniami. Ponadto obserwuje się wymioty, powiększenie wątroby, żółtaczkę, krwotoki, a nawet objawy infekcji układu moczowego. Jeśli niemowlę nie toleruje fruktozy, jej podawanie może objawiać się brakiem łaknienia i opóźnieniem rozwoju.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Fruktozemia jest ściśle związana z genem ALDOB. Gen ten odpowiedzialny jest za powstanie enzymu aldolazy b rozkładającego fruktozę w wątrobie. Zmiany w genie mogą prowadzić do obniżenia skuteczności działania enzymu. Skutkiem obniżonej aktywności aldolazy b jest gromadzenie się w komórkach wątroby niestrawionych resztek fruktozy. Gromadzenie się tych związków może z czasem osiągnąć poziom toksyczny dla wątroby, skutkując upośledzeniem jej funkcji. Fruktozemia jest chorobą dziedziczoną od obojga rodziców, do jej wystąpienia potrzeba dwóch kopii genu ALDOB, w którym wystąpi niepożądany wariant.

Alergia na orzeszki ziemne

Alergia na orzechy, w tym orzeszki ziemne, jest jedną z częściej występujących alergii pokarmowych. Jest to rodzaj nietolerancji ujawniającej się już we wczesnych latach życia.

Jakie są objawy alergii?

Objawy pojawiają się niemal natychmiast po spożyciu alergenu i są bardzo zróżnicowane. Zależą w głównej mierze od osobistych uwarunkowań osoby chorej. Do najczęstszych objawów należą pokrzywka skórna, wysypki, zaczerwienienie, swędzenie. Częste są również mniej specyficzne objawy jak nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, a także obrzęk warg, języka czy dróg oddechowych, napady astmy i zmiany ze strony układu nerwowego, które mogą przejawiać się wystąpieniem zaburzeń świadomości i zachowania. Warto zwrócić uwagę na to, że spożycie orzeszków przy alergii może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, który jest zagrożeniem życia.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Zmiany w genie HLA-DRA odgrywają rolę w dziedzicznej alergii na orzeszki ziemne. Jest on odpowiedzialny za kodowanie białek, które pomagają układowi odpornościowemu człowieka rozróżnić komórki „własne” od „obcych”. Badania wykazały, że zmiany w genie HLA-DRA mogą mieć związek ze zwiększoną podatnością na rozwój alergii na orzeszki ziemne, zwłaszcza w przypadku ludzi pochodzących z Europy. W przypadku wariantów niepożądanych, białko traktuje orzeszki jako czynnik groźny dla organizmu i rozpoczyna z nimi walkę. W zależności od posiadanego wariantu genu ryzyko nietolerancji na orzeszki ziemne może wzrosnąć nawet trzykrotnie.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Badanie zalecane jest dla osób, które chcą dbać o swoje zdrowie i poprawić jakość swojego życia, ale również dla tych, które starają się o potomstwo, ponieważ mutację genu ALDOB można przekazać dzieciom i tym samym zwiększyć ich ryzyko zachorowania. Dodatkowo należy pamiętać, że alergia może wystąpić u każdego. Warto więc zweryfikować swój stan zdrowia i sprawdzić, czy posiada się mutację odpowiedzialną za tą nadwrażliwość pokarmową.