MED

ActivMe

ActivMe

Każdy człowiek posiada wrodzone zdolności do wykonywania pewnych czynności. W szkole, jedni są prymusami z matematyki, innym lepiej idzie historia. Tak samo sytuacja wygląda w sporcie, kulo-miotacz prawdopodobnie nie sprawdzi się jako skoczek narciarski. Duża część tych predyspozycji uwarunkowana jest genetycznie, a ich poznanie pozwala na wyznaczenie priorytetów w nauce czy dobór uprawianej dyscypliny sportowej w taki sposób, aby była ona dopasowana do potrzeb i możliwości naszego organizmu.

Zdolności muzyczne

Zdolności muzyczne opisywane są jako naturalna skłonność, wrażliwość lub talent do tworzenia, postrzegania i grania muzyki. Ogromny zakres cech behawioralnych, społecznych i poznawczych dotyczy zdolności muzycznych takich jak gra na instrumentach, śpiew, taniec, aranżowanie muzyki i improwizacja. Pod pojęciem uzdolnień muzycznych kryje się wiele definicji. Do podstawowych należą słuch muzyczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu i smak muzyczny związany z oceną wartości artystycznej w muzyce. Kombinacja tych zdolności sprawia, że uzdolnienia muzyczne są bardzo zróżnicowane tak jak i czynniki je determinujące.

Co wykazuje badanie?

Wielu badaczy twierdzi, że na predyspozycje muzyczne mają wpływ wszystkie zdolności i cechy, zarówno specjalne (słuchowe i techniczne), jak i ogólne (inteligencja, uwaga, pamięć itp.). Ponadto znaczącą rolę odgrywają czynniki dziedziczone lub wrodzone. Badanie informuje o posiadanych przez dziecko predyspozycjach muzycznych, gdyż, jak wskazują naukowcy, człowiek nie rodzi się muzykiem, rodzi się jedynie z większymi lub mniejszymi do niej zdolnościami. Ten potencjał określa się mianem uzdolnienia muzycznego i należy pozwolić dzieciom rozwijać go i kształtować te wrodzone zdolności tak, aby nie utraciły posiadanego potencjału.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Predyspozycje muzyczne związane są z genem AVPR1A. Koduje on receptor, który pośredniczy w oddziaływaniu hormonu na mózg wpływając na wiele cech społecznych, emocjonalnych i behawioralnych. Analiza badań, w których brały udział dzieci, pokazuje, że różne warianty genu mają wpływ na pamięć muzyczną, percepcję muzyczną oraz słuchanie muzyki.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Liczne badania wskazują, że zdolności muzyczne intensywnie rozwijają się do 9 roku życia. Po tym czasie dziecko przechodzi w okres zdolności ustabilizowanych i kończy się możliwość istotnego wpływu na muzyczny rozwój dziecka, dlatego diagnostyka zdolności muzycznych zalecana jest u małych dzieci.